Standardisointiryhmän toimialue kattaa eri menetelmillä (esim. kuumaupotus, sähkösaostus, terminen ruiskutus) valmistetut metalliset (mm. Zn, Ni, Cr) ja muut epäorgaaniset pinnoitteet (mm. keraamit ja emalit).

Laadittavat standardit koskevat mm. pinnoitteiden spesifikaatioita, testausmenetelmiä ja terminologiaa.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää