Hissistandardisointiryhmä SR 090 seuraa hisseihin ja liukuportaisiin liittyvää CEN/ISO -standardisointia sekä lisäksi pohjoismaista INSTA-standardisointia. Eurooppalaiset hissistandardit ovat enimmäkseen C-tyypin koneturvallisuusstandardeja ja ne on yhdenmukaistettu hissidirektiivin 2014/33/EU suhteen. EN 81 -standardisarja on tärkeä työkalu hissialan toimijoille Euroopassa.

Standardisointiryhmä SR 090 toimii keskustelufoorumina ja vaikutuskanavana hissitoimialan valmistajlle, tarkastuslaitoksille ja viranomaisille hissien standardisointiin ja hissialan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

Suomi toimii useiden CEN/ISO-työryhmien puheenjohtajamaana. Suomella on myös pohjoismaisen hissistandardisointikomitean INSTA/M Hiss puheenjohtajuus.

METSTA järjestää yhdessä Suomen Hissiyhdistyksen kanssa vuosittaisen hissiseminaarin, jossa käsitellään laajasti hissialan ajankohtaisasioita.

Lisätietoja hissialan standardisoinnista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä on erillisessä hissien verkkojulkaisussa.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: