Ergonomia on horisontaalinen standardisointialue ja liittyy konedirektiiviin. Painopiste on ergonomian perusstandardeissa, joita tuotestandardien laatijat hyödyntävät. Ergonomia liittyy myös EU:n Design for All (DfA )-linjaukseen, jonka mukaan EU-alueella tuotteiden pitäisi olla kaikille käyttäjille soveltuvia ml. ikääntyneet tai vammaiset henkilöt. Esim. hankintalaki edellyttää julkisilta hankinnoilta, että ’kaikille sopiva suunnittelu’ -periaate huomioidaan.

Tässä linkissä on luettelo ergonomian standardeista. Ergonomiastandardien yleisesite on tässä linkissä.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: