11.02.2021

Standardisointipyynnöt – eteneminen

Komission standardisointipyynnöillä laaditaan yhdenmukaistettuja standardeja. Yhdenmukaistetuilla standardeilla tuetaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, joten ne poikkeavat asemaltaan ja oikeusvaikutuksiltaan muista standardeista. Mikäli eurooppalaiset standardisointijärjestöt CEN, Cenelec ja/tai ETSI hyväksyvät komission standardisointipyynnön, ne laativat yhdenmukaistetut standardit standardisointipyyntöjen mukaisesti tiettyyn päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen niiden viitetiedot julkaistaan unionin virallisessa lehdessä.

Alla olevasta Euroopan komission webinaarin tallenteesta saat tarkempaa tietoa standardisointipyynnön etenemisestä:

RSS Feed

Lue myös