09.06.2021

Standardin SFS-EN 12999:2020 Nosturit. Kuormausnosturit käännös on nyt saatavilla SFS-kaupassa

Kuormausnostureita käsittelevän standardin SFS-EN 12999:2020 käännös on julkaistu SFS-kaupassa tällä viikolla. Standardissa määritetään hydraulisten kuormausnosturien suunnittelun ja laskelmien vähimmäisvaatimukset. Standardissä käsitellään myös hydraulisten kuormausnosturien tarkastamista ja asennusta maantieajoneuvoihin, traktoreihin ja muille alustoille. Tämä standardi on yhdenmukaistettu C-tyypin standardi ja tarjoaa näin yhden tavan kuormausnosturien suunnitteluun, niin että kuormausnosturi täyttää konedirektiivin 2006/42/EY olennaiset vaatimukset. Verrattuna standardin aiempaan versioon on tähän uuteen versioon tehty kaksi merkittävää muutosta. Aiempi standardin EN 954-1:1996 viittaus on korvattu nyt viittauksella standardiin SFS-EN ISO 13849-1:2015, lisäksi kuormausnosturien vakauskoetta koskevaa alakohtaa on parannettu.

RSS Feed

Lue myös