”By failing to prepare, you are preparing to fail.” – Benjamin Franklin

Standardointia voidaan lähestyä usealla eri tavalla. Toisaalta standardeissa pyritään turvallisuuden ja yhteentoimivuuden lisäämiseen, mutta toisaalta standardit ovat myös yritysten ja viranomaisten konsensuspohjaisia taloutta tukevia työkaluja. Osa standardeista kytkeytyy suoraan lainsäädäntöön.


Standardit laaditaan avoimissa työryhmissä, joissa pyritään neuvottelemalla saavuttamaan konsensus. Parhaimmillaan
standardointi kokoaa saman pöydän ääreen eri sidosryhmien edustajia (yritykset, ministeriöt, valvontaviranomaiset, tutkimuslaitokset jne.) ja osallistumalla standardointityöhön eri osapuolet saavat ajankohtaista tietoa alan sääntelystä ja siihen liittyvien teknisten vaatimusten kehityksestä. Strategisella standardointiin panostamisella pääsee vaikuttamaan niin standardointikentän kuin alan parhaiden käytänteiden kehittymiseen.


Standardien strateginen hyödyntäminen vaatii aina kontekstin. Tärkeintä on ymmärtää oman organisaation nykytila: missä vaiheessa standardien hyödyntämisessä ollaan nyt ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän tilanteeseen.

Tilaisuuden esitykset löytyvät helposti METSTAn YouTube-kanavan soittolistalta.

Esityksiä syventävän esitteen voi ladata täältä:

METSTA #Standardibrunssi ”Strateginen standardointi” -esiteLataa

Webinaarissa kuultiin kuusi esitystä, joissa käsiteltiin standardoinnin ja strategian suhdetta. Esitysten kalvot ja videot ovat saatavissa alla olevista linkeistä:

09.00–09.10: Tervetuloa tapahtumaan – Päivi Brunou, METSTA

09.10 – 09.40 Vihreän siirtymän ja sitä tukevien aloitteiden merkitys tulevaisuuden investoinneille – Ismo Ulvila, Euroopan komissio

Vihreä siirtymä ja sitä tukevien aloitteiden merkitys tulevaisuuden investoinneilleLataa

09.40–10.10: Standardoinnin strateginen merkitys globaalissa liiketoiminnassa – Hannu Lindfors, Konecranes

Standardoinnin strateginen merkitys globaalissa liiketoiminnassaLataa

10.10–10.40: Standardit osana yhteiskuntaa ennen ja tulevaisuudessa – Susanna Tamminen & Hilja Aunela, Noren

Standardit osana yhteiskuntaa ennen ja tulevaisuudessaLataa

10.45–11.00 : Kahvitauko

11.00–11.30: Standardointi kilpailukyvyn vahvistajana tulevaisuudessa – Karina Vikman, SFS

Standardointi kilpailukyvyn vahvistajana tulevaisuudessaLataa

11.30 – 11.45: Mineraalistrategian opit – Frans Nilsen, METSTA

Mineraalistrategian opit ja strateginen standardointiLataa

11.45–12.00: Mitä strateginen standardointi tarkoittaa – Päivi Brunou, METSTA

Mitä strateginen standardointi tarkoittaaLataa

METSTAn aineisto on lisensoitu Creative Commons lisensin CC BY-NC-SA 4.0. mukaisesti: