15.10.2021

Laatustandardin SFS-EN ISO 9001 lisävaatimukset ydinenergialaitosten toimittajille

Tässä kuussa tuli SFS:n verkkokauppaan suomi/englanti -painoksena SFS-ISO 19443 Laadunhallintajärjestelmät. Erityisvaatimukset ISO 9001:2015:n soveltamiseen ydinenergia-alaa palvelevissa toimitusketjuissa toimiville organisaatioille ydinturvallisuuden kannalta tärkeiden tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa (54 sivua). Englanninkielellä standardi ilmestyi v. 2018 ja venäjäksi v. 2020.

Tämä kansainvälinen standardi koskee organisaatioita, jotka toimittavat ydinturvallisuuden kannalta tärkeitä tuotteita tai palveluita. Tämä standardi esittää kyseiset lisävaatimukset ISO 9001:lle. Mikäli tätä standardia sovelletaan organisaatioihin, jotka suorittavat toimintoja luvanhaltijan ydinlaitoksella, siitä on erikseen sovittava luvanhaltijan kanssa. Tässä kansainvälisessä standardissa yksilöidyt vaatimukset ovat täydentäviä (eivät vaihtoehtoisia) asiakkaan vaatimuksiin ja soveltuviin lakien ja säädösten vaatimuksiin.

STUK on ollut aktiivisesti mukana tämän ISO-standardin kirjoittamisessa. Tässä suora linkki uutiseen STUK:n sivuilla. Standardia sovelletaan Suomessa sellaisenaan. Tilaukset SFS:n verkkokaupasta.

RSS Feed

Lue myös