28.09.2023

SFS-EN -standardi suomen kielellä ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteiden testaamisesta

Suomenkielinen painos SFS-EN 308 Lämmönsiirtimet. Suorituskyvyn testimenettelyt ilma-ilma-lämmöntalteenottolämmönsiirtimille on saatavilla.

Viime kesänä ilmestyi suomenkielinen painos SFS-EN 308 Lämmönsiirtimet. Suorituskyvyn testimenettelyt ilma-ilma-lämmöntalteenottolämmönsiirtimille.

Standardi koskee ilmanvaihtojärjestelmissä käytettävien lämmöntalteenottolämmönsiirrinten suorituskyvyn testaamista. Lämmöntalteenottolämmönsiirrinten lyhenteenä käytetty LTO on standardissa korvattu lyhenteellä HRC (heat recovery component). Standardi pätee erilaisiin testitarkoituksiin mm. tuotteiden sertifiointi, hyväksyntätestit, markkinavalvonta tai valmistajan laatutestit. Se huomioi eri testitarkoitusten luonteen, ja esittää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia testaamiselle.

Standardi koskee rekuperatiivisia ja regeneratiivisia ja lämmönsiirtoväliainetta käyttäviä lämmöntalteenottolämmönsiirtimiä (HRC). Se esittää testausmenetelmät, joilla määritetään:

1) lämpötila- ja kosteushyötysuhde

2) ulospuhallus- ja ulkoilmavirran painehäviö

3) mahdolliset sisäiset vuodot; ulospuhallusilman siirtosuhde (EATR) ja ulkoilman korjauskerroin (OACF)

4) ulkoiset vuodot

5) HRC:n toimintaan käytetty apuenergia.

Vanhaa painosta ei ollut suomennettu, joten aiheen yksityiskohtainen standardi on nyt ensikertaa saatavilla suomen kielellä. Vanhaan painokseen verrattuna sivumäärä ja asiasisältö on kasvanut huomattavasti. Standardissa kuvataan mm. ilmanvaihtokoneiden ekosuunnitteluasetuksen kannalta keskeiset testaus- ja määritysmenetelmät, joita käytetään vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.

Edellinen painos oli vuodelta 1997. Uusi painos sisältää paljon uudistuksia vanhaan painokseen nähden, mm:

Standardi on saatavissa SFS:n verkkokaupasta.

RSS Feed

Lue myös