20.03.2018

Sähköavusteisille polkupyörille tiukat vaatimukset

Pyöräily on hyödyllinen liikkumismuoto niin pyöräilijän kuin yhteiskunnankin kannalta. Ranskassa on laskettu, että työmatkapyöräilijä säästää keskimäärin 1 200 euroa vuodessa pelkästään yhteiskunnan terveydenhoitokuluja. Työmatkapyöräilyssä ovat sähköavusteiset polkupyörät lisänneet suosiotaan ja sähköpyöriin erikoistuneita liikkeitä on avattu. Viime vuonna maahamme tuotiin jo 6 182 sähköavusteista polkupyörää, mikä on kolme prosenttia pyörien kokonaistuonnista.
Sähköavusteisten polkupyörien tulee olla turvallisia. Sähköavusteisille polkupyörille on asetettu vakiopyöriä tiukemmat vaatimukset. Nämä vaatimukset on kirjattu uusittuun sähköavusteisten polkupyörien standardiin.
Tiukemmat vaatimukset ovat perusteltuja, koska sähköavusteisilla polkupyörillä liikutaan keskimäärin nopeammin kuin muilla polkupyörillä. Sähköavusteiset polkupyörät myös painavat enemmän sähkömoottorin ja akkujen takia. Vaatimukset määrittelevät useita turvallisuuden kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Esimerkiksi polkupyörä ei saa lähteä odottamattomasti liikkeelle ja esimerkiksi ohjaustangolle, rungolle ja ohjaukselle on tiukat vaatimukset. Sähköavusteiset pyörät saavat avustaa pyöräilijää 25 kilometrin tuntivauhtiin asti, jotta ne katsottaisiin vielä polkupyöriksi.
Jotta yhä useammat valitsisivat sähköavusteisen polkupyörän oman auton tai julkaisen liikenteen sijaan päivittäiseen liikkumiseen, Ruotsissa ryhdytään tänä vuonna tukemaan sähköpyörien hankintaa osana ilmastopäästöjen vähentämisohjelmaa. Tuki on neljännes pyörän hinnasta. Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että sähköavusteisten polkupyörien hankkimiseen voisi hakea 400 euron tukea. Tukea voisi hakea Trafilta verkkohakemuksella 1. heinäkuuta 2018 alkaen.  Sähköavusteisen polkupyörän hankintatuen käyttöönotto edellyttää lakimuutosta vähäpäästöisten autojen hankintatukea koskevaan lakiin. Lakimuutoksesta pyydetään lausuntoja 3.4.2018 mennessä.
Yhteiskunnan tuki olisikin perusteltua. WHO:n mukaan jokainen passiivisuudesta pyöräilyyn siirtynyt henkilö tuottaa yhteiskunnalle säästöä noin 0,70 euroa pyöräiltyä kilometriä kohti. Tanskassa on puolestaan laskettu jokaisen pyöräilykilometrin tuottavan yhteiskunnalle 0,16 euroa ja henkilöautokilometrin puolestaan kuluttavan 0,10 euroa.
Suomen Standardisoimisliitto SFS on vahvistanut sähköavusteisten polkupyörien uusitun standardin Suomessa kansalliseksi standardiksi SFS-EN 15194:2017:en Cycles. Electrically power assisted cycles. EPAC Bicycles. Lyhenne EPAC standardin nimessä tulee sanoista Electrically power assisted cycles.
Standardi poikkeaa paljon aiemmasta versiosta. Aiempi versio käsitteli vain polkupyörän sähköominaisuuksia. Mekaanisten ominaisuuksien osalta viitattiin vakiopolkupyörän standardiin. Nyt kaikki vaatimukset on kirjattu uusittuun standardiin kuten myös sähköavusteisen polkupyörän käyttöohjeiden vaatimukset.
Standardissa on huomioitu myös EU:n konedirektiivin vaatimukset. Aiemmin valmistajien piti erikseen selvittää konedirektiivin vaatimusten täyttyminen.
Standardi on tarkoitettu polkupyöriä kehittäville, valmistaville ja välittäville yrityksille sekä polkupyöriä maahantuoville yrityksille. Standardia on mahdollista käyttää sähköavusteisten polkupyörien markkinavalvonnassa.
Standardit ovat luonteeltaan vapaaehtoisia. Standardien mukainen tuote tai palvelu voi osoittaa myös kuluttajalle tuotteen tai palvelun laatutason.
Lisätietoja: Mika Vartiainen
RSS Feed

Lue myös