04.09.2019

Rakenneterässtandardit EN 10025-2…6 uusittu

Eurooppalaiset standardit, joissa määritellään kuumavalssattujen rakenneterästen vaatimukset ovat olleet pitkään uusittavana. Työ käynnistettiin jo syyskuussa 2009 pidetyssä rakenneteräskomitean ECISS/TC 10 kokouksessa (nykyisin alakomitea CEN/TC 459/SC 3), kun revisiointikyselyiden tuloksena todettiin runsaasti uusimistarpeita vuonna 2004 julkaistuihin standardeihin. Standardien uusintatyö kesti siis lähes kymmenen vuotta.
Suurimpana syynä pitkään valmisteluaikaan olivat rakennustuoteasetukseen liittyvät muotoseikat ja laadinnan aikana muuttuneet vaatimukset yhdenmukaistettujen standardien osalta. Koska rakenneterästen yleiset tekniset toimitusehdot sisältävä standardi EN 10025-1:2004 (joka on rakennustuoteasetuksen suhteen yhdenmukaistettu standardi) oli samalla myös uusittavana, ei materiaaliosien 2…6 sisällöstäkään päästy lopulliseen yhteisymmärrykseen. 
Uudet materiaalistandardit EN 10025-2…6 on laadittu siten, että mikäli teräksille ei vaadita rakennustuoteasetuksen mukaista CE-merkintää, standardeja voidaan käyttää itsenäisinä standardeina ilman standardia EN 10025-1:2004. 
Osan 1 uusintatyö on siis vielä kesken, mutta rakennustuoteasetuksen vaatimukset täyttävän tekstin aikaansaaminen on osoittautunut vaikeaksi eikä standardin valmistumista osata vielä ennustaa. Toistaiseksi siis vuoden 2004 painos standardista EN 10025-1 on voimassa ja sillä on yhdenmukaistetun standardin asema. CE-merkittävien terästen osalta on siis noudatettava tämän vanhan standardin vaatimuksia.
Uusitut rakenneterässtandardit ovat saatavana englanninkielisinä julkaisuina SFS:n verkkokaupasta alla olevista linkeistä. Standardien suomenkieliset käännökset ovat myös parhaillaan valmisteilla ja ne pyritään julkaisemaan mahdollisimman pikaisesti syksyn aikana.
SFS-EN 10025-2:2019:en Hot rolled products of structural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels (Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot)
SFS-EN 10025-3:2019:en Hot rolled products of structural steels. Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels (Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot)
SFS-EN 10025-4:2019:en Hot rolled products of structural steels. Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels (Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot)
SFS-EN 10025-5:2019:en Hot rolled products of structural steels. Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance (Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot)
SFS-EN 10025-6:2019:en Hot rolled products of structural steels. Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition (Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 6: Nuorrutetut lujat rakenneteräslevytuotteet. Tekniset toimitusehdot)
Lisätietoja: Mika Vartiainen
RSS Feed

Lue myös