04.08.2021

Pinta-alojen mittausstandardi muuttuu – Keskustelutilaisuus 17.8.2021 klo 12

Eurooppalaista standardia ollaan nyt lähdössä uudistamaan ja tärkeimmäksi huomioitavaksi asiaksi on nostettu standardin yhteensovittaminen BIM-mallinnuksen kanssa. Tässä yhteydessä SFS‑EN 15221‑6 standardin soveltamisalaa saatetaan myös laajentaa kattamaan rakentamisen pinta-alamääritykset. Suomen kannalta tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus yhteensovittaa tekeillä oleva rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, RYTJ, tietomallintamisen huomioivaan pinta-alamäärittelyyn. Pinta-alamäärittelyllä on myös tärkeä rooli rakennusten energiatehokkuuden arvioinnissa, johon on olemassa eurooppalaiset laskentastandardit. Standardin SFS‑EN 15221‑6 uudistamistyöstä ja sen mahdollisuuksista on alustavasti keskustelu myös ympäristöministeriön kanssa.

Standardia tullaan kirjoittamaan eurooppalaisessa työryhmässä CEN/TC 348/WG 6 Space and Area managemet, johon jokaisella Euroopan maalla (CEN jäsenmaalla) on mahdollisuus osallistua. Työryhmän sihteeristövastuu on Suomella; koollekutsujaksi nimettiin Tomi Henttinen, Gravicon, ja WG 6 sihteerinä toimii Tuire Tommila, METSTA.

METSTA järjestää tiistaina 17. elokuuta keskustelutilaisuuden, jossa esitellään käynnistyvän standardin SFS‑EN 15221‑6 uudistustyötä ja keskustellaan Suomen osallistumisesta työhön. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille toimijoille.

Aika: tiistai 17.8.2021 klo 12 – (14)
Paikka: MS TEAMS -kokous

Ohjelma:

Ilmoittautuminen: viimeistään 12.8.2021 sähköpostitse tuire.tommila@metsta.fi

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuteen Teams-linkki. Ilmoitathan myös, jos olet kiinnostunut osallistumaan kansalliseen standardisointiryhmään, mutta et pääse keskustelutilaisuuteen 17. elokuuta.

RSS Feed

Lue myös