13.09.2022

Painelaitestandardien tilannekatsaus päivitetty

Painelaitesektorille on laadittu EU:n komission toimeksiannosta lähes kolmesataa yhdenmukaistettua eurooppalaista standardia, jotka vastaavat EU:n painelaitedirektiivin 2014/68/EU (PED) olennaisiin vaatimuksiin. EU:n komission sivuilla esitetään tiedot näistä voimassa olevista yhdenmukaistetuista standardeista. Painelaitedirektiivi on jokaisessa EU:n jäsenmaassa saatettu kansallisesti voimaan, esim. Suomessa painelaitelailla (2016/1144). Käyttämällä yhdenmukaistettuja standardeja alan toimijat voivat varmistua siitä, että valittavat tekniset ratkaisut täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

METSTA vastaa suuresta osasta painelaitteisiin liittyvästä standardisoinnista. Keskeisiä standardisointialueita ovat mm. painesäiliöt (standardisarja EN 13445), teollisuusputkistot (standardisarja EN 13480), vesiputki- ja tulitorvikattilat (standardisarjat EN 12952 ja EN 12953), laipat, kryolaitteet, metalliletkut ja paljetasaimet sekä paineensäätimet. Näiden aihealueiden standardisointia seurataan standardisointiryhmässä METSTA/SR 267 Painelaitteet.

Ryhmän SR 267 vastuulle kuuluvien painelaitestandardien tilannekatsaus on nyt päivitetty. Luettelossa esitetään julkaistut standardit sekä valmisteilla olevien standardiehdotusten tilanne.

RSS Feed

Lue myös