11.08.2020

Opastusta ergonomiastandardien käyttämiseen

Ergonomia liittyy omalta osaltaan turvallisen koneen suunnitteluun. Myös koneasetus edellyttää ergonomian riittävää huomiointia. Ergonomialtaan puuttellinen kone voi vaarantaa käyttäjän terveyden ja turvallisuuden. Ergonomiasta on julkaistu paljon standardeja, joita kannattaa hyödyntää suunnittelutyössä.

Tekninen raportti ISO/TR 22100-3 ohjaa käyttäjiä hyödyntämään ergonomiastandardeja tehokkaasti koneiden suunnittelussa. Raportista saa selkeän kuvan mitä ergonomiastandardeja on tarjolla ja millä tavalla niitä kannattaa hyödyntää. Raportti on hyvä johdatus aihealueeseen.

Raportissa kuvataan, miten ergonomia huomioidaan riskinarviointiprosessissa ja miten standardien avulla ergonomiaan liittyviä riskejä voidaan pienentää suunnittelun avulla. Prosessia havainnollistetaan esimerkillä työstökeskuksen ergonomiariskeistä.

ISO/TR 22100-3:2020:fi, Koneturvallisuus. Suhteet standardiin ISO 12100. Osa 3: Ergonomisten periaatteiden ottaminen huomioon turvallisuusstandardeissa

Suomennettua raporttia myydään SFS:n verkkokaupassa.

RSS Feed

Lue myös