19.04.2021

Olennaisia hitsausstandardeja uudistetaan

Laatujärjestelmien, hitsiluokkien, betoniterästen hitsauksen, hitsaajien pätevyyden, materiaaliluokittelun ja prosessinumeroinnin standardeja uudistetaan – vielä ehdit vaikuttaa

Kansainvälinen hitsauskomitea ISO/TC 44 Welding and allied processes on uudistamassa useita merkittäviä hitsausstandardeja. Julkaisun jälkeen standardit vahvistetaan Suomessa SFS-EN ISO -standardeiksi ja käännetään suomeksi. Standardisointiprosessista tarkemmin täällä.

ISO/TR 20172 Hitsaus. Metallisten materiaalien ryhmittely. Eurooppalaiset materiaalit on hyväksytty julkaisuun ja se julkaistaan toukokuussa 2021. Teknisessä raportissa on korjattu materiaaleja oikeisiin ryhmiin sekä lisätty uusia teräksiä ja nikkeliseoksia. ISO/TR 20172 on merkittävässä asemassa menetelmäkoestandardissa ISO 15614-1, jonka vuoden 2017 painos viittaa teknisen raportin uusimpaan painokseen.

ISO 3834 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset (osat 1-6) julkaistaan vuoden 2021 aikana. Päivitykset ovat pääsääntöisesti toimituksellisia, joilla standardit päivitetään uusimpien ISOn sääntöjen mukaisiksi, kirjoitusvirheet korjataan ja termistöä yhdenmukaistetaan. Tekniseen sisältöön ei siis ole tulossa muutoksia. Osat 1, 5 ja 6 on hyväksytty lausuntovaiheessa ja osat 2-4 hyväksytty jo julkaistavaksi.

ISO/DIS 4063 Hitsaus ja sen lähiprosessit. Prosessien nimikkeet ja numerotunnukset hyväksyttiin lausuntovaiheessa. Standardiin lisätään muovihitsausta koskevat prosessit. Muut muutokset ovat toimituksellisia, tosin useat lausuntovaiheen kommentit voivat aiheuttaa vielä teknisiä muutoksia standardiin.

ISO/CD 5817 Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat on tällä hetkellä valmisteilla lausuntokierrosta varten. Muutokset koskevat hitsausvirhetyyppejä, joista muutoksia on kaavailtu mm. pintahuokosiin (2017), avoimeen imuonteloon (2025), kateettipoikkeamaan (512), uudelleenaloitukseen (517) ja liian pieneen a-mittaan (5213).

Myös ISO/CD 17660 Hitsaus. Betoniterästen hitsaus odottaa pääsyä lausuntovaiheeseen. Aiemmat erilliset osat voima- ja kiinnitysliitoksille yhdistetään samaan standardiin. Tällä hetkellä teknisiä muutoksia on kaavailtu mm. sallittuihin prosesseihin, limiliitoksiin, liitosmuotoihin, hitsaajan pätevöinteihin ja ainestodistuksiin, mutta sisältöä voidaan muuttaa vielä lausuntokierroksen jälkeen.

ISO/WD 9606 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus on tällä hetkellä työryhmävaiheessa ja hyväksytty komiteavaiheeseen. Aiemman painoksen eri materiaaliosat on tarkoitus yhdistää samaan standardiin, mahdollisesti omina liitteinään. Teknisten vaatimusten sisältöä täsmennetään, mutta suuria muutoksia ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Miten voin vaikuttaa?

Hitsausstandardien sisältöön pystyy vaikuttamaan osallistumalla kansallisen standardisointikomitean K 105 Hitsauksen laadunhallinta toimintaan. K 105 koordinoi Suomen vaikuttamista standardien sisältöön antamalla Suomen kommentit laadintavaiheessa oleviin standardiluonnoksiin. Komitean jäsenet voivat myös osallistua ISOn standardisointityöryhmiin. Ota yhteyttä komitean sihteeriin, jos haluat tietää osallistumisesta lisää!

Julkaistu Hitsaustekniikka-lehdessä 2/2021

RSS Feed

Lue myös