17.08.2020

Nostureiden nostoapuvälineitä käsittelevän standardin EN 13155 uusi painos julkaistaan syksyllä.

Paljon kiinnostusta herättäneen standardin SFS-EN 13155 – ”Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet.” julkaisu on viivästynyt komission ZA-liitteeseen vaatimien tarkennusten takia. Tämän vuoksi standardin julkaisuaika on siirtynyt syksyyn. Tiedotamme uudesta julkaisuajankohdasta, kun se on tarkentunut. Standardista julkaistaan syksyn kuluessa myös suomennos.

Standardin uusi painos sisältää useita tärkeitä muutoksia verrattuna edelliseen versioon. Standardia on päivitetty nostoapuvälineiden lujuuslaskentavaatimusten osalta. Uudessa painoksessa vaatimukset pohjautuvat nostureiden uudistettuun SFS-EN 13001 -standardisarjaan, joka ottaa huomioon mm. hitsien laatutason.

Standardiin on sisällytetty ensimmäistä kertaa myös betonielementtien nostoon käytettävät ankkurit ja nostolenkit. Ankkurit ja nostolenkit ovat jatkossa konedirektiivin tarkoittamia, CE-merkittäviä nostoapuvälineitä ja niiden vaatimustenmukaisuus on todennettava konedirektiivin mukaisesti. Konedirektiivi edellyttää CE-merkinnän kiinnittämisen nostoankkuriin. Tätä varten valmistajan on tehtävä huolellinen riskinarviointi tai nyt betonielementtien nostoapuvälineiden tapauksessa, noudatettava konedirektiivin suhteen yhdenmukaistettuja SFS-EN 13155 kuvattuja menettelyjä mitoitukselle ja testaukselle. Konedirektiivi on Suomessa implementoitu koneasetuksella 400/2008. Tällä hetkellä nostolenkeille on olemassa vielä valmistajan vapaaehtoisia Suomen Betoniyhdistyksen myöntämiä käyttöselosteita.

Standardi myös päivittää magneettien, sähkömagneettien ja alipainetarttujien vaatimuksia, sekä nostoapuvälineille käytettyjä todentamismenetelmiä.

Tarkempaa tietoa standardin vaikutuksista voi löytää tulevasta METSTAn esitteestä ”Standardin EN 13155:2020 – Vaikutukset”.

RSS Feed

Lue myös