28.05.2021

NDT-standardien tilannekatsaus päivitetty

Rikkomattoman aineenkoetuksen (Non-Destructive Testing, NDT) eri menetelmillä varmistetaan metallirakenteiden ja komponenttien kestävyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta. NDT-menetelmillä on mahdollista löytää pinnoilla olevia tai sisäisiä virheitä.

Rikkomaton aineenkoetus on kattavasti standardisoitu alue, sisältäen useita eri tarkastusmenetelmiä koskevia kansainvälisiä standardeja. Eurooppalaisissa ja kansainvälisissä teknisissä komiteoissa laadittavat standardit ovat ns. horisontaaleja standardeja, joihin tuotestandardeissa tarvittaessa viitataan. Sen lisäksi muissa tuotekohtaisissa teknisissä komiteoissa laaditaan myös NDT-standardeja esimerkiksi levyille, putkille, valuille ja takeille.

Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 138 ”Non-destructive testing” ja kansainväliset standardit vastaavassa ISO-komiteassa ISO/TC 135 ”Non-destructive testing”. Hitsaukseen liittyvät NDT-standardit laaditaan komiteoissa CEN/TC 121 ”Welding and allied processes” ja ISO/TC 44/SC 5 ”Testing and inspection of welds”.

Näiden teknisten komiteoiden, alakomiteoiden ja työryhmien toimintaa seurataan METSTAn kansallisissa standardisointikomiteoissa K 81 Radiografia, K 89 Ultraääni ja K 106 Pintamenetelmät, jotka vastaavat aihealueidensa standardiehdotuksiin liittyvistä päätöksistä ja lähetettävistä Suomen kannanotoista sekä osallistuvat suomenkielisten käännösten valmisteluun. Komiteoiden jäsenillä on pääsy ajantasaiseen standardien valmisteluaineistoon, jolloin oman toiminnan suunnittelussa on mahdollista ottaa huomioon tulevat standardit. Halutessaan on mahdollista osallistua myös standardien valmistelutyöhön eurooppalaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä. Komiteoiden K 81, K 89 ja K 106 toimintaan osallistuminen on maksutonta: https://metsta.fi/osallistu/.

NDT-standardien tilannekatsaus

Nyt päivitetyssä NDT-standardien tilannekatsauksessa esitetään ajankohtainen tilanne julkaistujen EN- ja ISO-standardien sekä eri valmisteluvaiheissa olevien ehdotusten osalta.

RSS Feed

Lue myös