09.09.2022

NDT-standardien tilannekatsaus päivitetty

Rikkomattoman aineenkoetuksen (Non-Destructive Testing, NDT) eri menetelmillä varmistetaan metallirakenteiden ja komponenttien kestävyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta. NDT-menetelmillä on mahdollista löytää pinnoilla olevia tai sisäisiä virheitä. Rikkomaton aineenkoetus on kattavasti standardisoitu alue, sisältäen useita eri tarkastusmenetelmiä koskevia standardeja.

Eurooppalaisissa ja kansainvälisissä teknisissä komiteoissa laadittavat standardit ovat ns. horisontaaleja standardeja, joihin tuotestandardeissa tarvittaessa viitataan. Sen lisäksi monissa tuotekohtaisissa teknisissä komiteoissa laaditaan myös NDT-standardeja esimerkiksi levyille, putkille, valuille ja takeille.

METSTAn kansallisissa standardisointiryhmissä SR 081 Radiografia, SR 089 Ultraääni ja SR 106 Pintamenetelmät, seurataan eri NDT-menetelmien standardisointia.

NDT-standardien tilannekatsaus on nyt päivitetty ajan tasalle ja löydät siitä tiedot kaikista julkaistuista NDT-standardeista ja valmisteilla olevista standardiehdotuksista.

RSS Feed

Lue myös