10.08.2018

Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin – käyttöön viimeistään 1.1.2019

CE-merkittyjen, konepajoilla valmistettavien rakenteellisten teräskokoonpanojen tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset
Tällä hetkellä ja 31.12.2018 saakka on Suomessa standardista voimassa kaksi versiota; SFS-EN 1090-2:2009+A1:2011 ja SFS-EN 1090-2:2018. 
CE-merkinnän vaatimukset eivät ole muuttuneet eli vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-1:2009+A1:2012 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin
Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi. Standardiin on tehty jonkin verran muutoksia; joitakin merkittäviä ja useita pienempiä teknisiä asioita on korjattu, tarkennettu ja muutettu.  Jokaisen konepajan täytyy käydä läpi mitkä muutokset kohdentuvat juuri heidän toimintaansa. Erityisesti on huomioitava, että standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisalasta on poistettu katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille teräskokoonpanoille ja rakenteille asetetut vaatimukset ja ne on siirretty uuteen standardin osaan SFS-EN 1090-4:2018 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 4: Tekniset vaatimukset katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille rakenteellisille teräskokoonpanoille ja -rakenteille
Standardin SFS-EN 1090-4:2018 käyttöönotto tapahtuu samanaikaisesti standardin SFS-EN 1090-2:2018 kanssa. Standardin SFS-EN 1090-4:2018 mukaisten kokoonpanojen ja rakenteiden CE-merkintä tehdään standardin SFS-EN 1090-1:2009+A1:2012 mukaisesti.
Standardi SFS-EN 1090-2:2018 on julkaistu englanninkielisenä heinäkuussa 2018. Suomenkielinen käännös valmistuu elokuun 2018 loppuun mennessä ja on hankittavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä. Standardin SFS-EN 1090-4 suomenkielinen käännös valmistuu myöhemmin syksyllä.
Rakenteellisten alumiinikokoonpanojen standardeissa tapahtuu vastaava muutos vuonna 2019, jolloin standardista SFS-EN 1090-3:2008 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset valmistuu uusi painos. Standardi SFS-EN 1090-5:2017 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 5: Tekniset vaatimukset katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille rakenteellisille alumiinikokoonpanoille ja -rakenteille on jo julkaistu vuonna 2017, mutta sen virallinen käyttöotto tapahtuu vasta standardin SFS-EN 1090-3 uuden painoksen julkaisun yhteydessä. Standardin SFS-EN 1090-5 suomennos valmistuu yhdessä standardin SFS-EN 1090-3 uuden painoksen suomennoksen kanssa.

Lisätietoja: Hanna Järvenpää
RSS Feed

Lue myös