12.11.2021

Kuuleminen: Uusiutuva energia – menetelmä jäähdytykseen ja kaukojäähdytykseen käytetyn uusiutuvan energian määrän laskemiseksi

EU:lla on tavoite, että 32 prosenttia energiasta olisi peräisin uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Tätä tavoitetta tukemaan on laadittu direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EU) 2018/2001, eli lyhyesti uusiutuvan energian direktiivi.

Euroopan komissio on nyt käynnistänyt kuulemisen menettelystä, jolla jäähdytykseen ja kaukojäähdytykseen käytetyn uusiutuvan energian määrä lasketaan jäsenmaiden tasolla. Jäsenmaiden on voitava laskea jäähdytykseen käytetyn uusiutuvan energian määrä ja osuus, ja raportoitava tästä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämisestä annetun direktiivin mukaisesti. Direktiivissä uusiutuvan energian osuutta lämmitys- ja jäähdytyssektorilla on lisättävä ohjeellisesti 1,3 prosenttiyksikköä vuosittain. Tämän kuulemisen kohteena olevan aloitteen tavoitteena on luoda menetelmä sen laskemiseksi, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa EU-maat käyttävät jäähdytykseen ja kaukojäähdytykseen.

Kuuleminen päättyy 25.11.2021: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12716-Renewable-energy-method-for-calculating-the-quantity-of-renewables-used-for-cooling-and-district-cooling_en

RSS Feed

Lue myös