03.09.2020

Koronapandemia kiihdyttää tekoälyn ja digitaalisen muutoksen kehitystä

Euroopan komission julkaiseman raportin ”Artificial Intelligence: a European Perspective” mukaan maailmanlaajuinen koronavirus-pandemia on toiminut vauhdittajana tekoälyn ja digitaalisen murroksen kehityksessä. Raportin löydösten perusteella muun muassa tekoälyn käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa kuten etädiagnosoinnissa, epidemiologisessa tutkimuksessa ja potilaiden hallinnassa on yleistynyt huomattavasti viimeisen neljän kuukauden aikana.

Raportin löydösten perusteella vastaavaa kehitystä on havaittu myös maailmanlaajuisessa robottien käytössä. Robotit myös hyväksytään helpommin osaksi työpaikkoja sekä katukuvaa. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää muun muassa Singaporea, jossa erilaisista palvelu- ja hyötyroboteista on tullut kiinteä osa katukuvaa aina siivoamisesta karkkien ja ilmaisen veden jakeluun. Vastaavasti Kiinassa voi jo päästä robotisoidun taksin kyytiin ja Japanissa asioida robotisoidussa hotellissa.

Singaporesta löytyviä robotteja (lähde Straits Times 2.9.2020)

Positiivisen kehityksen lisäksi raportissa tosin todetaan myös, että kasvaneella dataliikenteellä on myös varjopuolensa. Kun saatavilla ja käytössä olevan datan määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti ovat kysymykset datan omistuksesta ja hallinnoimisesta nousseet keskeiseen asemaan. Esimerkkinä mainitaan etätyöskentelyn aikana käytetyt useat ohjelmistoalustat, joiden serverit sijaitsevat fyysisesti joko Aasiassa tai USA:ssa. Kun datan sijaitsee Euroopan ulkopuolella ei sen turvallista hallinnoimista ja vastuullista käyttöä voida taata eurooppalaisilla laeilla. Lisäksi lisääntynyt dataliikenne on myös kasvattanut erilaisten virus- ja hakkerointihyökkäysten määrää huomattavasti viimeisen puolen vuoden aikana.

Raportin lopussa todetaankin, että digitaalisen kehityksen kiihtyessä on tärkeää muodostaa koko EU:n kattava tekoälylainsäädäntö ja näin rakentaa digitalisaation ympärille yhteiset standardit ja toimintamallit. Suomessa teollisuuden robottien ja automatisaation kansainvälisestä standardisoinnista vastaa kansallinen komitea 310, jos työhön osallistuminen kiinnostaa ota yhteyttä!

RSS Feed

Lue myös