04.08.2023

Konedirektiivin mukaan yhdenmukaistettujen standardien luettelo päivitetty

Euroopan komissio on päivittänyt konedirektiivin 2006/42/EY mukaan yhdenmukaistettujen standardien luettelon. Muutokset astuivat voimaan 2.8.2023.

Luettelo on nähtävissä päätöksestä 2023/1586:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D1586&qid=1691056220937

Uusia viittauksia on yhteensä 116. Kaikki yhdenmukaistetut standardit on lueteltu liitteessä I, mutta uusia viittauksia ei ole merkitty erikseen. Lisätyt standardit on julkaistu aikavälillä Q3/2021 – Q4/2022.

Liitteissä II ja III lueteltujen standardien vanhoja painoksia voi käyttää 11.10.2023 tai 2.2.2025 asti, jonka jälkeen vaatimustenmukaisuusolettama päättyy.

Komissio ei ole vielä päivittänyt helppolukuista luetteloa, joka löytyy täältä: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery-md_en

RSS Feed

Lue myös