14.12.2023

Koneasetukseen liittyvää standardointipyynnön käsittely etenee

Komissio julkaisi uuden koneasetuksen 2023/1230/EU heinäkuussa 2023. Uutta asetusta aletaan soveltamaan ”yön yli” 20.1.2027 alkaen. Koneturvallisuusstandardeihin uuden asetuksen vaikutus on merkittävä. Kaikki nykyiset yhdenmukaistetut standardit on vähintäänkin saatettava viittaamaan uuteen asetukseen Z-liitteen osalta. Lisäksi uudet turvallisuusvaatimukset koskevat arviolta n. 60 % standardeista.

Heti sen jälkeen, kun komissio julkaisi koneasetuksen,  alettiin käsitellä siihen liittyvää standardointipyyntöä. Standardointipyynnöillä komissio pyytää ESOja (European standardization Organisation, käytännössä CEN ja CENELEC) laatimaan yhdenmukaistettuja koneturvallisuusstandardeja tukemaan koneasetuksen soveltamista. Standardointipyyntöjen käsittelyä varten perustetaan ns. SRAHG-ryhmä (Standardization Request Ad-Hoc Group), johon kootaan laajasti edustusta sidosryhmistä ja jäsenmaista.

Komissio julkaisi ensimmäisen version standardointipyynnöstä elokuussa 2023 ja jäsenmaille sekä ESOille esitettiin pyyntö kommentoida ehdotusta. Kommentteja kertyi 70 sivua ja niitä on käsitelty SRAHG-ryhmän virtuaalikokouksissa syksyn aikana. METSTA on ollut edustamassa Suomea SRAHG-ryhmässä ja Suomesta saatuja kommentteja on käsitelty ryhmässä ja viety ehdotukseen. SRAHG luovutti vastauksensa takaisin komissiolle loppuvuodesta 2023. Lisäkokouksista ei ole vielä sovittu, mutta niitä on odotettavissa kevään 2024 aikana lisää.

Komissio pyytää lisäksi ESOilta vuoden 2024 alussa aukkoanalyysiä HAS-standardien nykytilan ja tavoitetilan välillä. Toisin sanoen komissio haluaa selvityksen, mitä koneasetuksen 2023/1230 uusia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia ei ole käsitelty nykyisisä koneturvallisuusstandardeissa.

Standardien suuren määrän ja niiden sisäisten viittausketjujen vuoksi standardien uudistamistyö edellyttää suunnitelmallisuutta. Oman ulottuvuutensa tuo Wienin sopimuksen mukainen ISO-yhteistyö; useimmat koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit ovat EN ISO-standardeja ja ne laaditaan ISOn työryhmissä. Joiden A/B-tyypin standardien uudistamistyö on jo käynnistetty. Lisäksi IEC on laatimassa kokonaan uutta kyberturvallisuuden B-tyypin standardia koneille. Tämä standardi on herättänyt suurta mielenkiintoa ja sitä odotetaan. Jatkossa monen C-tyypin standardin pitäisi viitata siihen.

CENin suunnitelma uudistamistyölle on kaksivaiheinen:

METSTA on perustanut oman epävirallisen tiedotusryhmän SRAHG-työhön liittyen. Jos haluat liittyä ryhmään, ilmoita siitä kirjoittajalle.

RSS Feed

Lue myös