22.04.2021

Komissio julkaissut ehdotuksen uudeksi koneasetukseksi


EU:n komissio on julkaissut asetusehdotuksensa uudeksi koneasetukseksi. Ehdotuksen on tarkoitus korvata nykyinen konedirektiivi 2006/42/EY. Uutta koneasetusta koskevan aineiston voi ladata osoitteesta https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508?locale=fi.

Joitain tärkeimpiä muutoksia ovat mm.:

Konedirektiivin uusinnalla on vaikutuksia myös yhdenmukaistettuihin standardeihin tulevaisuudessa. Luultavasti monia konedirektiivin suhteen yhdenmukaistettuja standardeja on päivitettävä uuden asetuksen mukaisiksi.

RSS Feed

Lue myös