19.02.2021

Kiina koventaa otteita kriittisten materiaalien hallinnasta ja viennistä

Tulehtuneet Kiina – USA suhteet ovat johtaneet uusien kriittisten materiaalien vientirajoitusten suunnitteluun Kiinan teollisuus- ja IT-ministeriön (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) taholta. Ministeriö esitteli tammikuussa 2021 uutta ehdotusta Kiinan harvinaisten maametallien regulaatioksi, joka rajoittaisi muun muassa sekä harvinaisten maametallien tuotantoa että vientiä.

Tällä hetkellä Kiina dominoi näiden materiaalien tuotantoa (n. 80%) ja hallitsee myös sekä litiumin että harvinaisten maametallien standardisointiin keskittyviä ISO-komiteoita (ISO/TC 333 ja ISO/TC 298). Suunnitteilla olevat rajoitukset on kohdistettu erityisesti haittaamaan USA:n valmistamien aseiden (mm. F-35 hävittäjien) tuotantoa, sillä yhdessä hävittäjässä on noin 417 kg harvinaisia maametalleja. Kiinan valta-asema näiden materiaalien tuotannossa ja standardisoinnisa onkin koettu länsimaissa uhaksi, vaikka laajat kaupparajoitteet vahingoittaisivat myös Kiinaa itseään.

Jos sinua kiinnostaa tietää lisää siitä miten Kiina pääsi nykyiseen asemaansa ja mitä tälle voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti tehdä, kannattaa lukea Materia 3/2020 julkaistu artikkeli ”Vihreän tulevaisuuden materiaalit”. Eurooppalaisen sääntelyn kehittäminen (mm. erilaiset kierrätysmateriaalien sekoitevelvoitteet uusiin tuotteisiin) ja tehokkaiden kansainvälisten standardien laadinta ovat hyviä työkaluja, joilla Kiinan nykyistä ylivaltaa materiaalien tuotannossa saadaan murrettua.

Lähteet:

RSS Feed

Lue myös