12.05.2023

Käärijöiden turvallisuus taataan standardeilla

Eläinten rehuksi käytettävä kasvimassasta puristettu paali kääritään usein muoviin. Tätä varten on olemassa kone, käärijä, jonka turvallisuusvaatimuksia käsitellään niitä koskevassa tuotestandardissa SFS-EN ISO 4254-14:en Agricultural machinery. Safety. Part 14: Bale wrappers (ISO 4254-14:2016). Standardi on konedirektiivin mukaan yhdenmukaistettu, eli se täyttää konedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Standardi koskee traktoriin asennettuja, perässä vedettäviä tai paikallaan olevia käärijöitä, eli se ei koske itseliikkuvia käärijöitä.

Standardissa on turvallisuusvaatimuksia ohjaimille, automaattisesti toimiville käärijöille, paalien nostamiseen käärijään ja sieltä pois, nostolaitteiden stabiilisuudelle, huoltamiselle, käärintäjärjestelmälle, muovikalvon leikkaamiselle ja melulle. Lisäksi standardissa on vaatimukset käyttöohjeille ja merkinnöille.

Käärijöiden, ja muidenkin maatalouskoneiden, standardeja voi seurata standardointiryhmässä METSTA/SR 144 Maatalouskoneet. Tule mukaan!

Käärijän käärintäjärjestelmä pitää kaksin käsin kiinni paalista

RSS Feed

Lue myös