09.06.2023

Hitsauksen laatuun liittyviä standardeja päivitetty

SFS-EN ISO 5817:2023 Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat

Hitsiluokkastandardi määrittää normaalissa tuotannossa esiintyvien hitsausvirheiden mitat. Standardissa esitetään kolme hitsiluokkaa hitsausvirheiden mitoille, joista valitaan luokka hitsattavaan sovellukseen.

Uusi painos julkaistiin maaliskuussa. Pääosa muutoksista on luonteeltaan toimituksellisia ja viittausten päivityksiä. Teknisiä muutoksia ovat a-mitan täsmentäminen koskemaan toteutunutta a-mittaa kohdissa 1.3 (Pintahuokonen), 1.4 (Avoin imuontelo), 1.16 (Kateettipoikkeama) ja 3.2 (Sovitusvirhe pienahitsissä), kymmenen hitsausvirhekuvan päivittäminen, virheen 4.1 hyväksyntäkriteereiden muuttaminen ja lisätietoja ja ohjeita sisältäneen liitteen B poistaminen.

SFS-EN ISO 15610:2023 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä testatuilla hitsausaineilla

Standardissa määritetään, miten hitsausohje voidaan hyväksyä käyttämällä testattujen hitsausaineiden tietoja ja millainen pätevyysalue muodostuu.

Uusi painos julkaistiin maaliskuussa. Muutoksia ovat velvoittavien viittausten päivittäminen ja toimitukselliset muutokset.

SFS-EN ISO 17663:2023 Hitsaus. Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimukset

Standardissa esitetään hitsauksen yhteydessä tehtävän uuni- ja vyöhykelämpökäsittelyn laatuvaatimukset sekä konepajassa että asennuspaikalla. Se tarkoitettu ohjeeksi yrityksille, jotka suorittavat lämpökäsittelyä tai valmistavat lämpökäsiteltyjä tuotteita tai kappaleita.

Uusi painos julkaistiin toukokuussa. Muutokset ovat vähäisiä: viitestandardit on päivitetty ja esimerkkikuva on uusittu.

***

Yllä olevat standardit on käännetty suomeksi. Ne, kuten muutkin hitsausstandardit, löydät SFS:n verkkokaupasta.

Luettelo julkaistuista ja valmisteilla olevista hitsausstandardeista löytyy METSTAn sivuilta osoitteesta https://metsta.fi/standardisointiryhma/hitsauksen-laadunhallinta-sr-105/

RSS Feed

Lue myös