Tähän on koottu 18.1.2022 pidetyn Mallipohjainen tuotemäärittely, MBD” -webinaarin aineisto sekä taltiointi.

Ohjelma

Avaus ja MBD-oppaan esittely
J-P Rapinoja, asiantuntija, METSTA ry

MBD-mallin tuottaminen CAD-ohjelmistossa
Mikko Hinkkanen, PDSVision Oy

Esimerkki 3D-PDF -tiedonsiirtomuodosta (käytä avaamiseen esim. Adobe Acrobat Readeria. Kaikki PDF-katseluohjelmat eivät tue 3D-esitystapoja):

Esimerkki 3D-PDF -tiedostostaLataa

MBD-mallin käyttäminen CAM-prosesseissa ja simuloinnissa (ks. esitys tallenteesta)
Mikko Vehviläinen, Joakim Simons, IDEAL GRP

MBD-mallin käyttäminen koordinaattimittauskoneessa
Mikko Kähäri, Sovellusinsinööri, Zeiss Oy

Webinaari-tallenne

Kyselytulokset

1. Voisiko MBD olla yrityksesi tapa teknisen tuotedokumentaation esittämiseen ja jakamiseen?

2. Hyödynnättekö jo nyt MBD:tä yrityksessänne?

3. Onko yrityksessäsi menossa MBD:n käyttöönottoon tähtäävä projekti?

Q&A

1.Miten nykymittaohjelmat taipuvat yhdistettyihin peruselementteihin, yhteisiin toleransseihin ja maksimimateriaali vaatimuksiin. Varsinkin näiden yhdistelmät tuottavat ongelmia mittauksissa, kun ohjelmiin ei saa syötettyä kaikkia merkintöjä.

V: Suurin osa tapauksista voidaan konelukea (yhteinen peruselementti, maksimimateriaalin vaatimus). Erikoisemmat merkinnät voivat olla hankalia, mutta riippuu paljon kyseessä olevasta mittaussoftasta.

2.Yleisesti ottaen, millaiset valmiudet Suomen metalliteollisuuden komponenttitoimittajilla (pienet ja keskisuuret konepajat) on siirtyä MDB:n käyttöön?

V: Hankala vastata yleisesti. Joillakin konepajoilla on päämiestensä CAD-ohjelmisto käytössä. Tämä helpottaa MBD-mallien käyttämistä. Koulutustarve GPS-toleranssimerkintöihin on aika suuri.

3.Missä vaiheessa ketjua muodostuu suurin hyöty mallipohjaisen mitoituksen hyödyntämisestä?

V: Monesti mitataan suunnittelussa säästyvää aikaa, joka voi olla aika marginaalista. Optimaalisesti toteutettuna MBD:stä hyödytään erityisesti CAM- ja mittauslaitepuolella, jos/kun tiedon koneluettavuus ja uudelleenkäytettävyys on kunnossa. Suunnittelupuolella hyötynä ajansäästön sijaan voi olla virheettömämpi määrittely ja mahdollisesti toiminnallisesti paremmin toleroitu tuote (kun CAD-ohjelma ”ohjaa” suunnittelijaa järkeviin ja oikeisiin määrittelyihin).

4.Onko amerikkalaiset sitoutuneet ISO-MBD:hen vai onko heillä kilpaileva oma kansallinen ASME-MBD?

V: MBD-tekniikat toimivat yhtä lailla ASME kuin ISO-maailmassa.

5. 3D-mallin nollapisteen/mitoituksen nollapisteen määrittelyn vaihtoehdot? Infosivun tietokentän informaatio; mitä kaikkea siinä on oltava?

V: Kehotan lukemaan MBD-oppaasta (ks. alla linkki) näistä seikoista. Lyhyttä vastausta on vaikea antaa.

6.Onko tässä kytköksiä myös sähkö-automaatiopuoleen? Ainakin vaatimusmäärittelyn osalta, mutta muutonkin??

V. Kokemusta ei ole sähköautomaatiopuolesta. Tyypillisesti dokumentaatio siellä on kaavioita (?), joita voi olla vaikeaa tai tarpeetonta siirtää 3D-muotoon.

7.Onnistuuko CAD MBD-tiedon siirto CAM-järjestelmiin piirrepohjaista koneistusta (FBM) varten ei-natiivissa malliformaateissa?

V: Yhden CAD/CAM ohjelmistotoimittajan ohjelmistojen välillä toiminta on helpompaa kuin neutraaliformaattien kautta.

Yksi tapa kirjastokoneistuspiirteiden käyttöön on tallentaa CAM työstötavat valmistusannotaationa (xml tiedosto) CAD malliin, josta CAM ne lukee.

Neutraaliformaatin kautta siirrettäessä tulee niin uloskirjoituksessa kuin luettaessa tukea ko informaation siirtoa.

8.Mielenkiintoinen tämä mahdollisuus datan, asiakirjojen ja ohjeiden linkittämiseen. Usein piirustuksissa viitataan esimerkiksi kiristys- tai puhtausstandardiin, tai muuten erillistä huomiota vaativiin seikkoihin. Kuinka käytännössä tämä pitäisi toteuttaa että se olisi mahdollisimman visuaalinen käyttäjälle, ja varsinkin tilanteissa joissa erillisohjeistukseen on tullut muutoksia?

V: MBD-esitystavassa viitataan yhtälailla ulkoisiin asiakirjoihin (yrityksen omat ohjeet, standardit tms). Viittaustiedot merkitään MBD-mallin yleistietoihin (”otsikkotauluun”).

9.Mitkä ovat vaatimukset MBD-informaation säilymiselle tiedostoformaattikonversioissa?

V: On käytettävä STEP AP242 -siirtomuotoa, joka tukee annotaatioiden siirtoa.

MBD-Opas

Linkki oppaaseen.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja