21.03.2022

Uusi standardiehdotus operaatiohisseistä

METSTAn hissien standardisointiryhmä SR90 on laatinut työryhmässään ehdotuksen uudesta hissejä koskevasta SFS-standardista. Aloite standardiin tuli Helsingin palo- ja -pelastusviranomaisilta: palomiehet haluaisivat käyttää korkeiden kerrostalojen hissejä operaatiotoiminnassaan tapauksissa, joissa hissien käyttö on todettu turvalliseksi.

Lähtökohtaisesti hissien käyttäminen palotilanteessa on kiellettyä (ks. standardi SFS-EN 81-73:2020). Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) edellyttää, että rakennuksessa on oltava erityinen palomieshissi, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys ylittää 38 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta (12…13 kerrosta). Tällöin pelastushenkilöstöllä on käytössään erityisominaisuuksilla varustettu hissi.

Palomiehet haluaisivat käyttää hissejä myös korkeudeltaan 38 m matalammissa rakennuksissa. Tällä hetkellä haasteena on pelastushenkilöstön ja -kaluston siirtäminen korkeiden rakennuksen ylimpiin osiin. Kaluston määrä ja paino ovat huomattavat ja niiden siirtäminen porrashuonetta pitkin kasvattaa pelastushenkilöstön rasitustasoa. Pelastushenkilöstön toimintakyky pitäisi olla maksimaalinen varsinaisen työtehtävän läheisyydessä.

Uusi standardiehdotus määrittelee uuteen tai käytössä olevaan hissiin tiettyjä lisäominaisuuksia, joiden avulla palomiehet saisivat hissin etuoikeutetusti omaan käyttöönsä. Edellytyksenä on palomiesten tekemä tilannearvio siitä, että hissin käyttäminen on turvallista (ts. rakennuksessa ei saa olla tulipaloa, joka voisi vaikuttaa hissiin).

Standardiehdotus ”Operaatiohissit” (työkohdetunnus E848) on lausunnolla 21.5 saakka ja siihen voi tutustua SFS:n lausuntopalvelussa.

RSS Feed

Lue myös