Standardisointiryhmän toimialue kattaa voimalaitoksiin, polttomoottoreihin ja kaasuturbiineihin liittyvän standardisoinnin. Standardisointiryhmän keskeiset tehtävät ovat:

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: