Kansallisen standardisointiryhmän toimialueena on viemäröintitekniikan toiminnallisten sekä suoritusvaatimuksia määrittävien ja asennukseen liittyvien standardien laatiminen viemäröintijärjestelmille ja niiden osakokonaisuuksille. Myös tuotestandardit sellaisilta teknisiltä alueilta, joilla ei ole omaa teknistä komiteaa (kuten purkuputket, hulevesi- ja jätevesiviemäriputket, putkistot, erottimet) kuuluvat toimialueeseen.

Standardit tukevat suunnittelua, laskentaa, toteutusta, käyttöönottoa ja kunnossapitoa aina jäteveden alkupisteestä jäteveden käsittelyyn saakka, kattaen myös jäteveden käsittelylaitokset.

Kansallisen standardisointiryhmän toimialueen tuotestandardeista noin neljännes on rakennustuoteasetuksen 305/2011 tai sitä edeltäneen rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY alaisia, eli CE-merkintään johtavia harmonisoituja tuotestandardeja.

Valmiita harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja voi etsiä hakutoiminnolla hEN-helpdesk -sivustolta: http://www.henhelpdesk.fi/

Linkki kansallisen standardisointiryhmän jäsensivuille: SR 165 Viemäröintitekniikka

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: