Standardisointiryhmän toimialue kattaa puun- ja metallintyöstökoneiden eurooppalaiset ja kansainväliset turvallisuusstandardit. Standardisointiryhmän toimialueella laaditut standardit on yhdenmukaistettu EUn konedirektiivin 2006/42/EY suhteen.

Työstökoneet kehittyvät koko ajan, kohti suurempaa tarkkuutta, parempaa tuottavuutta, korkeampaa luotettavuutta ja turvallisuutta sekä pienempää ympäristövaikutusta. Työstökoneiden standardit ovat vähentäneet merkittävästi kaupan esteitä ja yhtenäistäneet työstökoneteollisuudessa käytettävää sanastoa ja näin vähentäneet väärinkäsityksiä, epäselvyyksiä ja harhaanjohtavia määrittelyjä.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: