Tilajohtamisen (Facility Management) standardisointi kattaa seuraavat osa-alueet:

Tekniset konsulttipalvelut -komitea CEN/TC 395 laatii standardeja rakennusten, infran, teollisuusyksikköjen ja –tuotteiden palvelutarjonnalle.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: