Standardisointiryhmä vastaa kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden toteutusstandardien (SFS-EN 1090-sarja) sekä nesteitä sisältävien metallisten tankkien standardisoinnista. Standardisointiryhmä seuraa myös kansainvälisen komitean ISO/TC 167 standardisointia (vastinkomitea CEN/TC 135:lle).

Kantavat teräs- ja alumiinirakenteet:
CEN/TC 135: Standardi SFS-EN 1090-1 on rakennustuotedirektiivin (rakennustuoteasetuksen 305/2011/EU) mukainen harmonisoitu standardi (hEN) eli standardin soveltamisalaan kuuluviin teräs- ja alumiinirakenteisiin kiinnitetään CE-merkintä.
– Standardisarja SFS-EN 1090 koostuu viidestä standardista SFS-EN 1090-1 … 1090-5.

Nesteitä sisältävät metalliset tankit:
CEN/TC 265: Komitean standardit ovat; SFS-EN 12285 -sarja, SFS-EN 14620 -sarja ja SFS-EN 14015 standardi.
– Standardisarjan SFS-EN 12285 tuotteet ovat tehdasvalmisteisia ja niihin sovelletaan rakennustuoteasetusta (305/2011/EU).
– SFS-EN 14620 -sarjan ja SFS-EN 14015 standardin tuotteet ovat työmaalla paikalla rakennettavia säiliöitä. 

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: