Standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat teräksiä ja terästuotteita sekä metallisten materiaalien aineenkoetusta koskevat seuraavan tyyppiset standardit:

HUOM. Betoni- ja jänneterästen, painelaiteterästen sekä valuterästen standardisointi ei kuulu standardisointiryhmän SR 900 alueeseen. Näiden alueiden standardisoinnista vastaavat seuraavat standardisointiryhmät: Betoniteräkset (SR 054), Painelaitemateriaalit (SR 107) ja Valimotekniikka (SR 190).

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: