Standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat Cu-, Pb-, Zn- ja Ni-malmien sekä rikasteiden näytteenottoa, kemiallista analysointia ja fysikaalista testausta koskevat standardit. Lisäksi seurannassa on harvinaisiin maametalleihin liittyvä standardisointi sekä sulkeutuvien kaivosten hallinnoitiin kuuluva ISOn komitea.

Standardisointiryhmä osallistuu aktiivisesti uusien standardisointipyyntöjen muotoiluun muun muassa rikasteiden ja maametallien kierrätyksessä. Kansallinen standardisointiryhmä vaikuttaa myös uudessa ISO/TC 333 Lithium komiteassa, joka perustettiin 2020 kesällä Kiinan pyynnöstä.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: