Kansallisen standardisointiryhmän toimialueena on rakennusten ilmatekniikkaa, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä ja niiden tiettyjä komponentteja sekä LVI-automaatiota koskevaan standardisointiin osallistuminen. Standardit kattavat rakennusten painovoimaisten ja koneellisten ilmanvaihtojärjestelmien ja komponenttien terminologian, mitoituksen, testaus- ja arviointimenetelmät sekä tuotestandardit.

EU-lainsäädännöstä rakennusten ilmatekniikkaa koskettavat eniten ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetus sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Rakennustuoteasetuksen alaisia standardeja on muutamia.

Tuotteen ekosuunnittelu- tai energiamerkintävaatimuksista voi etsiä tietoa ekosuunnittelu-infosta: http://ekosuunnittelu.info/

Valmiita harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja voi etsiä hakutoiminnolla hEN-helpdesk -sivustolta: http://www.henhelpdesk.fi/

Linkki kansallisen standardisointiryhmän jäsensivuille: SR 156 Rakennusten ilmatekniikka

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: