Standardisointiryhmän toimialue kattaa nesteitä varten tarkoitettujen pumppujen ja pumppaavien koneiden (mukaan lukien koneet, joiden pääasiallinen toiminta perustuu pumppuihin) turvallisuutta ja kaikkia muita näkökohtia koskevan standardisoinnin.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: