Standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat lämmittämättömien painesäiliöiden (EN 13445), metallisten teollisuusputkistojen (EN 13480) sekä vesiputki- (EN 12952) ja tulitorvikattiloiden (EN 12953) valmistuksessa sovellettavat materiaalistandardit (mm. painelaiteteräslevyt, -putket, -takeet ja -valut).

HUOM. Painelaitestandardisointia (pl. materiaalit) seurataan ryhmässä SR 267 Painelaitteet.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: