Standardisointiryhmä SR 168 seuraa nostoapuvälineisiin liittyvää CEN/ISO -standardisointia. Nostoapuvälineisiin luetaan mm. teräsköydet, teräsköysien päätteet ja teräsköysiraksit, nostokettingit ja tekstiiliraksit. Nostoapuvälineitä koskee konedirektiivi 2006/42/EY. Useimmat nostoapuvälinestandardit on yhdenmukaistetettu konedirektiivin suhteen.

Tärkeitä nostoapuvälinestandardeja ovat:

Muiden kuin edellä mainittujen nostoapuvälineiden suunnittelua koskee SFS-EN 13155, joka on laadittu nosturikomiteassa (CEN/TC 147).