Standardisointiryhmän toimialue kattaa metallien ja niiden seosten korroosionestoon ja korroosiotestaukseen laadittavat standardit.

Laadittavat standardit koskevat mm.:

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: