Standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat teollisten lämpökäsittelylaitteiden ja öljy- sekä kaasupolttimien terminologiaa, turvallisuusvaatimuksia sekä energiatasapainon ja -tehokkuuden laskentamenetelmiä käsittelevät standardit.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: