Standardisointiryhmän toimialue kattaa köysiratojen eurooppalaiset turvallisuusstandardit.

Tekniset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: