Koneturvallisuuden standardisointiryhmä SR 114 seuraa horisontaalista koneturvallisuusstandardisointia. Koneturvallisuusstandardit ovat suurelta osalta konedirektiivin 2006/42/EY suhteen yhdenmukaistettuja standardeja. Yhdenmukaistettujen koneturvallisuusstandardien soveltaminen on vapaaehtoista, mutta niiden soveltaminen takaa vaatimustenmukaisuudenolettamuksen.

Horisontaalisia koneturvallisuusstandardeja ovat A-tyypin standardi SFS-EN ISO 12100 ja B-tyypin koneturvallisuusstandardit. B-tyypin standardit käsittelevät mm. seuraavia turvallisuusnäkökohtia:

Suomalainen teollisuus, tarkastuslaitokset ja tutkimuslaitokset ovat vahvasti edustettuina standardisointiryhmässä. Ryhmän tehtäviin kuuluu aihealueen sisällä mm.:

Standardisointiryhmään osallistuminen tarjoaa myös loistavan verkottumisalustan koneturvallisuuden parissa työskentelevien kesken.

METSTA järjestää vuosittain Turvallisen tekniikan seminaarin, jossa käsitellään laajasti koneturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisaiheita.

Lue lisää koneturvallisuuden standardeista ja standardisoinnista.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: