Kansallisen standardisointiryhmän toimialueena on kiinteistöautomaation, säätötekniikan ja ohjausjärjestelmien sekä mittareiden viestintäjärjestelmien ja kaukoluennan standardisointiin osallistuminen. Standardit sisältävät kiinteistöautomaatiojärjestelmien määritelmät ja vaatimukset, talotekniikan automaattisten ohjausjärjestelmien toiminnallisuuskuvaukset ja testausmenetelmät sekä mittareita koskevat vaatimukset tarkkuudelle, rakentamiselle ja testaamiselle. Ensisijaisia kohteita ovat sovellusten rajapinnat, järjestelmät sekä laitteet pyrkimyksenä varmistaa tehokas rakennuksen tekninen hallintajärjestelmä yhdessä infrastruktuurin ja kaupallisen kiinteistönpidon kanssa.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kiinteistöautomaatiolle asetettujen vaatimusten tavoitteena on säätää teknisiä järjestelmiä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita ja välttämään tarpeetonta laitteiden käyttöä sellaisissa tilanteissa, joissa tiloja ei käytetä. Kansainvälisessä komiteassa ISO/TC 205 on työryhmä WG 3, jonka sovellusalueena on tähän liittyen rakennusten ohjausjärjestelmien suunnittelun standardisointi.

Linkki kansallisen standardisointiryhmän jäsensivuille: SR 247 Kiinteistöautomaatio

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: