Standardisointiryhmän SR 227 toimialueeseen kuuluu metallisten jousien standardisointi.

Standardeja on laadittu seuraavista aiheista:

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: