Kansallinen standardisointiryhmä osallistuu standardisointiin eurooppalaisella tasolla seuraavilla alueilla:

Kansainvälisellä tasolla komitean vastuualueisiin kuuluvat koneiden ja laitteiden standardisointi jätehuoltoon, kierrätykseen ja yleisten alueiden puhdistukseen.  Tämän lisäksi standardisointiryhmässä laaditaan standardeja kattaen tuotteita, toimintatapoja sekä turvallisuusvaatimuksia kiinteiden ja nestemäisten jätteiden keräämiseen, kuljetukseen, säilytykseen sekä siirtoon. Standardisointi ei kata lietteen talteenottoa, käsittelyä ja hävittämistä eikä veden uudelleenkäyttöä.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: