Kyseessä on veden ja kaasun virtauksen mittaamisen standardisointi. Vedessä on kyse juomaveden ja lämpimän veden virtauksesta vesijohdoissa ja putkistoissa. Veden mittaaminen rajoittuu virtaustilavuuteen perustuviin menetelmiin teknologiasta riippumatta. Kaasujen virtauksen mittaaminen rajoittuu ultraääneen perustuvaan teknologiaan.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat: