Aihepiiri käsittää elintarviketeollisuuden koneiden ja laitteiden hygienian ja turvallisuuden. Nämä koskevat sekä työntekijöitä, loppuasiakkaita että ympäristöä. Aihepiiriin sisältyy koneet elintarvikkeiden raaka-aineiden teollisesta käsittelystä alkaen. Aihepiiriin ei sisälly maatalouskoneet eikä elintarvikkeiden pakkauskoneet.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: