Standardisointityön painopisteitä:

– kansallisen tuotehyväksynnän perustana toimiva
SFS 1300 Hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen vähimmäisvaatimukset

– kansallisen SFS 1200 – sarjan tuote- ja testausstandardit

– eurooppalaiset betoni- ja jänneteräs -tuotestandardit (esim. EN 10080 ja EN 10138)

– kansainväliset ISO-testausstandardit (esim. EN ISO 15360).

Betoniterästen hitsaukseen liittyvät standardisointiasiat käsitellään myös tässä standardisointiryhmässä.

Standardisointiryhmän tuotteet kuuluvat rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU) piiriin.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää