Standardisointiryhmän toimialue kattaa arvojohtamisen (value management), arvoanalyysin (value analysis) ja toiminnallisen analyysin (functional analysis) standardisoinnin.

Arvojohtaminen on yritysten ja organisaatioiden työkalu, jota käytetään tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä erilaisten tuotannollisten ja toiminnallisten optimoitujen ratkaisujen löytämisessä.

Arvojohtaminen perustuu malliin, jossa lähtökohtina ovat asioiden arvo ja toiminnallisuus.

Tekniset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: